Надання чеків до оплати, посвідчення неоплати чеків

Чек — це цінний папір, в якому чекодавець (власник рахунку) розпоряджається про видачу банком-емітентом необхідної суми чекодержателю. Основними реквізитами чека, без якого він вважається недійсним, є назва (розрахунковий чек), дані про чекодателе і номер його рахунку, дані про чекодержателе, ідентифікаційні номери (ідентифікаційні коди за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України для юридичних осіб) чекодавця і чекодержателя, назву банку-емітента і його номер МФО, призначення платежу, доручення банку-емітенту від чекодавця із зазначенням видачі необхідної суми чекодержателю, дата і місце складання чека, підпис чекодавця та друк.

Порядок здійснення розрахунків чеками регулюється Інструкцією про безготівкові розрахунки в господарському обороті України, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 02.08.1996 р.

Надання чеків до платежу та посвідчення неоплати чеків є нотаріально засвідчуються діями і регулюються Законом України «Про нотаріат» та Інструкцією про порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України.

Для нотаріальної дії надання чеків до оплати нотаріус повинен переконатися, що даний йому документ дійсно є чеком, тобто на ньому присутні усі реквізити розрахункового чека. Надання чеків до платежу та посвідчення неоплати чеків здійснюються строго за місцезнаходженням платника, причому ними можуть виступати виключно кредитні установи. Строки прийняття чеків до платежу становлять десять днів з моменту видачі чека (3 місяці для разових чеків і 6 місяців для іноземних чеків), але не пізніше 12 години дня, наступного після цього строку.

Після прийняття чека нотаріус у той же день пред’являє його до оплати, а в разі неоплати чека засвідчує це відповідним написом на чеку і робить позначку в реєстрі нотаріальних дій. Чекодавець при цьому отримує від нотаріуса повідомлення про неоплату його чека, і може відразу ж звернутися до нотаріуса за вчиненням виконавчого напису на чеку для порушення проти боржника виконавчого провадження.

Надання чеків до оплати, посвідчення неоплати чеківНадання чеків до оплати, посвідчення неоплати чеківНадання чеків до оплати, посвідчення неоплати чеків