Договір довічного утримання

Договір довічного утримання — передбачене Цивільним кодексом угоду, в якій особа, яка непрацездатна за віком або станом здоров’я (відчужувач) передає іншій особі (набувачеві) нерухомість (будинок, квартиру або їх частину). У свою чергу набувач зобовязується надати відчужувачеві довічне утримання у вигляді забезпечення харчуванням, доглядом, житлом і допомогою.

Відчужувачем, згідно законодавства, може виступати тільки непрацездатна особа. Непрацездатними за віком особами вважаються жінки, які досягли 55 років та чоловіки віком від 60 років. Непрацездатними за станом здоров’я особами вважаються інваліди І, II чи III груп, незалежно від їх віку. Набувачем майна може виступати тільки дієздатна особа, яка досягла повноліття, здатне особисто здійснити зобов’язання, взяті на себе стосовно відчужувача. Згідно ст. 426 Цивільного кодексу, договір довічного утримання підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

У договорі довічного утримання сторони можуть обумовити зобов’язання набувача. Наприклад, має надаватися відчужувачу триразове харчування, належне побутове і медичне обслуговування, він повинен своєчасно забезпечуватися необхідним одягом і взуттям, медикаментами, пресою, літературою, телефонним зв’язком, радіомовленням і телебаченням, йому повинна надаватися можливість відвідин культурно-розважальних закладів та заходів і т. д.

Крім того, можливо регулярне матеріальне забезпечення відчужувача у вигляді грошових сум.

Договір довічного утримання може включати в себе оцінку відчужуваної нерухомості (будинку або квартири) і грошову оцінку матеріального забезпечення, наданого набувачем відчужувачеві. Підписуючи договір довічного утримання набувач, однак, не отримує права розпорядження придбаною нерухомістю.

Згідно ст. 427 Цивільного кодексу, за життя відчужувача в цілях захисту його інтересів відчуження нерухомості не допускається. У разі смерті набувача та при відсутності у нього спадкоємців або при їх відмові від виконання зобов’язань за договором документ анулюється нотаріусом.

Для цього необхідна письмова заява відчужувача, після чого на договорі робиться відповідна напис, а відчужувачу повертається документ про право власності на будинок чи квартиру.

Договір довічного утриманняДоговір довічного утриманняДоговір довічного утримання