Опротестування векселя, боргового зобов’язання

Опротестування векселяВексель – це цінний папір, що представляє собою безумовне письмове боргове зобов’язання, яким векселедавець надає векселедержателю право вимагати по закінченню терміну виконання зобов’язань від векселедавця (акцептанта) сплати певної грошової суми.

Вексельне зобов’язання є безумовним, тобто вексель стає недійсним, як тільки в його тексті з’являється умова, що скасовує його безумовність і абстрактність.

Протест векселя виникає у разі, коли векселедержатель зажадав від векселедавця сплати зазначеної у векселі суми (причому цей факт офіційно засвідчений), але не отримав необхідного. Опротестування векселів здійснюється державними нотаріальними конторами та приватними нотаріусами і оформляється актом протесту.

В цьому акті може міститися протест векселя про несплату (відмова векселедавця від сплати за векселем), протест векселя про неакцепт (відмова векселедавця від акцепту) або протест векселя про недатування акцепту (відмову акцептанта від зазначення дати). При цьому протест векселя про несплату може відбуватися і щодо простого і переказного векселя, в той час як два інших виду протесту здійснюються тільки щодо переказного векселя. Простого векселя стосується ще один вид протесту: відмова векселедавця простого векселя протягом певного терміну після пред’явлення векселя зазначити на ньому дату, з якої починався б відлік строку платежу.

Перш, ніж здійснювати протест векселя, нотаріус встановлює, чи дійсно документ є векселем, перевіряє його реквізити, визначає права суб’єктів вексельного обігу і термін, протягом якого вексель підлягає оплаті, а також перевіряє строки звернення за опротестуванням векселя і місце здійснення опротестування. Протести векселя про неакцепт та недатування акцепту здійснюються за місцезнаходженням векселедавця, а протести векселя про несплату – за місцем платежу.

Після вчинення нотаріусом процедури опротестування вексель видається векселедержателю або його довіреній особі. При цьому векселедержатель може відразу ж звернутися до нотаріуса з проханням вчинення виконавчого напису на векселі, на підставі якої органи виконавчої служби порушують проти боржника виконавче провадження.

Опротестування векселя, боргового зобов’язанняОпротестування векселя, боргового зобов’язанняОпротестування векселя, боргового зобов’язання