Посвідчення установчих документів

Посвідчення установчих документівУстановчі документи підприємства – це комплект документів затвердженої законодавством форми і змісту, згідно з яким підприємство грунтується і вчиняє дії в якості суб’єкта права. Перелік документів, що належать до установчих, визначає ст. 8 Закону «Про підприємництво».

До таких документів належать рішення власника або уповноваженого ним органу про створення підприємства (якщо власників два і більше – установчий договір про його створення), а також статут підприємства. Текст статуту підприємства повинен містити певні обов’язкові відомості, які прописані в ст. 9 Закону «Про підприємства в Україні».

Крім того, зміст установчих документів підприємств регулюється також типовими нормативними актами.

Зокрема, обов’язковими для установчих документів є найменування підприємства (фабрика, завод тощо), його вигляд, місцезнаходження, склад його засновників та учасників, предмет і цілі діяльності, дані про юридичний статус підприємства (майно, баланс, банківські рахунки, фірмова торгова марка, печатка тощо), перелік майнових фондів підприємства, порядок утворення майна і випуску акцій, перелік органів управління підприємства, дані про контролюючих органах (наглядова рада, ревізори), а також про порядок припинення діяльності підприємства.

Крім того, в установчих документах повинен бути закріплений порядок внесення до статуту змін, тобто визначено, ким і яким чином приймаються рішення: вищестоящим органом, більшістю голосів акціонерів, одностайно і т. д.

Всі положення установчих документів не повинні суперечити чинному законодавству України. Установчі документи набувають чинності після їх затвердження засновниками підприємства.

Посвідчення установчих документівПосвідчення установчих документівПосвідчення установчих документів