Посвідчення договорів позики

Посвідчення договорів позики

Згідно Цивільного кодексу України, договір позики – це договір, по якому позикодавець передає позичальнику у власність або оперативне управління гроші або речі, визначені родовими ознаками (мають загальні властивості для всіх речей цього виду). У свою чергу, позичальник зобов’язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей або таку ж кількість речей того ж роду і якості, тобто, позикодавець не має права стягувати відсотки за договором позики. Винятком, у відповідності зі ст. 170 Цивільного кодексу, можуть виступати лише проценти з операцій кредитних установ, зобов’язань по зовнішній торгівлі та інших випадків, зазначені в законі.

Згідно ст. 169 Цивільного кодексу, допускається лише позику національної валюти України, гривні. Однак якщо індивідуальну ліцензію Національного Банку України має хоча б одна із сторін (позикодавець або позичальник, якщо інше не зазначено в самій ліцензії), допускається позику іноземної валюти.

Договір позики може складатися в усній або письмовій формі, однак, згідно з Цивільним кодексом, якщо сума договору позики перевищує певну суму, він обов’язково укладається в письмовій формі.

Згідно з договором, предмет позики передається у власність позичальника, причому позикодавець не може визначати цілі, на які будуть використовуватися позичені гроші.

Позичальник має право визнати договір позики недійсним у зв’язку з тим, що предмет позики був отриманий ним в меншому розмірі, ніж зазначено в договорі, або не отримано зовсім. Однак якщо договір повинен укладатися в письмовій формі, не допускається його невизнання з причини відсутності грошей шляхом показань свідків. Виняток можуть становити лише кримінально карані діяння.

Після закінчення терміну договору позики, зазвичай вказується в тексті договору, у разі неповернення предмета позики, позикодавець має право вимагати примусового повернення. При відсутності в тексті договору строку виконання зобов’язань, позикодавець може вимагати погашення боргу в будь-який момент. Позичальник при цьому повинен повернути предмет позики протягом семи днів з моменту пред’явлення вимог позикодавця.

Грошові кошти можуть бути повернуті шляхом внесення позичальником потрібної суми на депозит нотаріуса з подальшим повідомленням про це позикодавця.