Посвідчення довіреностей

Посвідчення довіреностейДовіреність – письмове уповноваження, яке видається однією особою (довірителем) іншій особі (повіреному або представнику) для представництва перед третіми особами.

Довіреності, які вимагають обов’язкового нотаріального посвідчення, прописані в законодавстві.

До них пред’являється ряд вимог: у тексті повинні бути зазначені місце і дата складання довіреності, прізвища, імена та по батькові (повне найменування юридичних осіб), місце проживання (місцезнаходження) довірителів і представників, а при необхідності і посади довірителів і представників.

Довіреність може укладатися від імені однієї або кількох осіб і видаватися на ім’я одного або кількох осіб. Документ складається в двох примірниках: один надається довірителю для передачі повіреному, а другий залишається у нотаріуса.

У тексті довіреності може бути прописаний термін її дії, який, згідно з законодавством України, не може перевищувати трьох років. Якщо строк дії довіреності не вказаний, вважається, що довіреність діє протягом одного року з моменту її оформлення та засвідчення.

У разі оформлення довіреності на ведення справ у суді в ній повинні бути чітко прописані дії уповноваженої особи. Тільки в цьому випадку повірений зможе здійснювати дії, зазначені у ст. 115 Цивільного процесуального кодексу.

Існують довіреності, прирівнювані до нотаріально посвідчених. Це, наприклад, довіреності військовослужбовців та інших осіб, які проходять лікування в санаторіях, госпіталях та інших військово-лікувальних установах, довіреності військовослужбовців, які перебувають у місцях, де немає нотаріальних контор, а також довіреності осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі. Такі довіреності засвідчуються начальниками, їх заступниками та лікарями військово-лікувальних установ, командирами військових частин і з’єднань, а також начальниками місць позбавлення волі.

Доручення бувають прості, що не вимагають обов’язкового нотаріального посвідчення. До них відносяться, наприклад, довіреності на одержання заробітної плати, стипендії, пенсії, авторські винагороди, а також грошової і посилкової кореспонденції і можуть засвідчуватися організацією, в якій довіритель працює, навчається, перебуває на лікуванні, або житлово-експлуатаційною організацією за місцем його проживання.

Посвідчення довіреностейПосвідчення довіреностейПосвідчення довіреностей