Приватний нотаріус

Приватний нотаріус

Професія нотаріуса входить в десятку найстаріших. У перекладі з латинського «notarius» означає «писар». Правові акти існували дуже давно. Найперші збереглися до наших днів. Ними є закони Хаммурани. Стародавній Рим є тим місцем, де вищезазначена професія мала повагу і велику популярність. З розвитком державності стали затребувані спеціальні люди, які називалися писарів. Вони-то і є прототипом нинішніх нотаріусів.

У головні функції писарів входили такі дії, як допомога громадянам Риму в складанні скарг, договорів, проектів угод. Вони записували суть таких дій за допомогою спеціальних знаків. Сучасний менеджмент, характер роботи підприємств і організацій контролюється законодавством і нормативними актами.

Для представлення інтересів громадян, установ, підприємств, закріплення юридичних прав необхідно вдаватися до вчинення нотаріальних дій, які іноді називають нотаріальними послугами.

У сучасному світі існують державні і приватні нотаріальні офіси та контори, приватні та державні нотаріуси. Приватних нотаріальних офісів, контор і приватних нотаріусів набагато більше державних.

Потрібно виділити той факт, що посада нотаріуса не володіє державною владою. Він лише засвідчує і підтверджує права і факти, що є незаперечними і мають юридичне значення при аналізі поданого пакету документів. Зміст трудової діяльності приватного нотаріуса дуже різноманітно і широкомасштабно.

Нотаріус займається посвідченням всіляких угод, заповітів, договорів, довіреностей. Нотаріус видає свідоцтва про права на спадкування.

Нотаріус засвідчує копії документів. Він може прийняти в депозит на зберігання грошей і цінних паперів до передачі їх законним спадкоємцям. Крім того, при виникненні справ у судових або адміністративних органах нотаріус забезпечує доказ нормативних документів і актів.

Нотаріус також займається консультаційною діяльністю, тобто пояснює та уточнює нотаріальні питання і дії в рамках закону. З усього вищесказаного можна зробити висновок, що основною метою нотаріальної діяльності є юридична консолідація правових та інтересів громадян, підприємств, що є незаперечними.

Тексти, документи і правовий захист є предметами діяльності нотаріуса. Речовими засобами його діяльності є електричні і електронні гармати. Нематеріальними – довготривала та оперативна пам’ять, міцне увагу, грамотність, розвинений діловий стиль, а також органи чуття. Нотаріальна діяльність приватного нотаріуса регламентується за допомогою посадових обов’язків, законодавчих і нормативних правових актів, постанов, наказів, розпоряджень, нормативних, методичних матеріалів, норм професійної етики.

Організовуючи свою працю, нотаріус усвідомлює, що він власноруч його виконує і сам несе відповідальність за неї. А відповідальність у нього і моральна, і матеріальна: дотримання законів при здійсненні заходів, захист прав та інтересів громадян, організацій при операціях із фінансами.

Нотаріус – виконавець.
Нотаріус володіє безліччю контактів: у нього входить коло осіб з державних службовців і клієнти різних верств населення. Безвідповідальне ставлення до своєї діяльності спричинить за собою створення морального і матеріального збитку всім взаємодіючим сторонам і тягне за собою як адміністративну так і кримінальну відповідальність. Необхідно відзначити, що на відміну від державного, приватний нотаріус відповідає всім своїм майном за правомірність своїх нотаріальних дій.

Нотаріус зобов’язаний зберігати конфіденційність всієї надходить до нього інформації, зберігати в таємниці усі вчинювані ним нотаріальні заходи. Розкриття цієї інформації можливо тільки при офіційному запиті судових органів, органів слідства або дізнання.

У випадку недотримання всіх цих правил нотаріуса загрожує порушення кримінальної справи. Зважаючи на високу відповідальності робота нотаріуса повинна відбуватися в комфортних умовах, нотаріальним конторам пред’являються спеціальні вимоги.

Але можливе виникнення психофізичного напруги при підвищеній моральної і матеріальної відповідальності, постійному спілкуванні з людьми та пов’язаним з цим емоційним напругою, інтелектуальних навантаженнях.

Саме тому нотаріус повинен бути психічно стійкий, володіти високою працездатністю, розвиненим словесно-логічним мисленням, хорошими пам’яттю і увагою. Нотаріус повинен володіти знаннями рідної мови і літератури, історії, суспільствознавства, іноземної мови та інформатики.

Отримати професію нотаріуса можна, тільки навчаючись у вищому навчальному закладі на факультетах об’єднаних сферою «Юриспруденція».