Реєстрація, зміна та вилучення іпотеки в Державному реєстрі іпотек

Державний реєстр іпотек — це єдина комп’ютерна база даних, що містить інформацію про передачу нерухомого майна в іпотеку, відступлення прав за іпотечними договорами, передачу, анулювання, видачу дубліката заставної та видачу нової заставної.

Реєстрацію, зміна та вилучення іпотеки в Державному реєстрі іпотек, а також інші дії, зазначені у Тимчасовому порядку державної реєстрації іпотек (затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України №410) здійснюють реєстратори (державні і приватні нотаріуси).

Внесення в Державний реєстр іпотек даних про передачу нерухомого майна в іпотеку здійснюється нотаріусом на підставі повідомлення іпотекодержателя (уповноваженої ним особи) або рішення суду. Повідомлення повинно містити в собі інформацію про ипотекодателе, опис предмета іпотеки, розмір основного зобов’язання, строк виконання основного зобов’язання в повному обсязі, а також посилання на випуск заставної або її відсутність. Якщо іпотекодержатель подає нотаріусу не всі необхідні документи або не надає документ про плату за внесення запису до Державного реєстру іпотек, нотаріус відмовляє йому в реєстрації іпотеки.

Внесення змін і додаткових відомостей про іпотеку у Державний реєстр іпотек проводиться нотаріусом на підставі повідомлення іпотекодержателя або його представника, в якому зазначаються дата державної реєстрації відомостей, порядковий номер запису, підстава внесення відомостей (повідомлення іпотекодержателя, чи рішення суду) та дані про реєстратора.

Після виконання забезпеченого іпотекою зобов’язання іпотекодержатель зобов’язаний протягом десяти днів надати нотаріусу письмове повідомлення про виключення відповідного запису з Державного реєстру іпотек. Запис також може бути вилучена з реєстру на підставі рішення суду. У всіх випадках обов’язково зазначення порядкового номера запису. Нотаріус вчиняє вилучення запису з реєстру в день надходження повідомлення від іпотекодержателя, чи рішення суду.

Реєстрація, зміна та вилучення іпотеки в Державному реєстрі іпотекРеєстрація, зміна та вилучення іпотеки в Державному реєстрі іпотекРеєстрація, зміна та вилучення іпотеки в Державному реєстрі іпотек